História spoločnosti JOHRAmont, s.r.o.

1993              - založenie súkromnej firmy JOKBARHA – živnosť

1993 - 1996    - marketingová, sprostredkovateľská činnosť

1997 - 2003    - spolupráca so spoločnosťami MOLTES, MOLEX, SIEMENS, FORD pri montáži konektorov a káblovej konfekcie

11 / 2003        - príprava ako aj transformácia bývalej súkromnej firmy na spoločnosť s ručením obmedzeným

03 / 2004        - založenie spoločnosti JOHRAmont, s.r.o. Svidník

07 / 2004        - kúpa nehnuteľností pre sídlo spoločnosti JOHRAmont, s.r.o., Svidník

07 - 12 / 2004 - rekonštrukcia na výrobno-prevádzkové účely (káblová konfekcia), mechanické montáže a kompletáže

2005               - spolupráca so spoločnosťami v oblasti káblovej konfekcie, letovania, dosiek plošných spojov na Slovensku a v
                        zahraničí

07 / 2005        - zahájenie činnosti realitnej kancelárie pri spoločnosti JOHRAmont

2006 - 2007     - pokračovanie výroby káblovej konfekcie, letovania, DPS, mechanické montáže a kompletáže

08 / 2006        - certifikačný audit pre vydanie certifikátu STN EN ISO 9001:2000

2007               - káblová konfekcia, letovanie, cínovanie, dosky plošných spojov pre domácich a zahraničných partnerov

03 / 2007        - zahájenie činnosti Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) pri spoločnosti JOHRAmont

2008               - výrobná spolupráca so zákazníkmi a zahraničnými spoločnosťami, dodávateľmi pre automobilový priemysel

03 / 2008        - zriadenie prevádzky č. 2, úpravy, rekonštrukcie a prestavby budovy na ul. SOV. Hrdinov 629/113, Svidník

03 - 06 / 2008 - ukončenie rekonštrukcie priestorov pre výrobné a prevádzkové činnosti  na prevádzke č. 2 (2150 m2)  

2008              - príprava a vypracovanie podkladov pre certifikáciu ISO 14001

2009              - zavedený systém enviromentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2004

12 / 2009        - zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008-recertifikačný audit

2011               - výrobná spolupráca so zahraničnými spoločnosťami v oblasti elektrotechnického priemyslu

2012               - kompletné presťahovanie do výrobných priestorov na prevádzku č.2 na ulicu Sovietských hrdinov 629/113
                        SVIDNÍK

08 / 2012        - zriadenie prevádzky v TREBIŠOVE

2013               - výrobná spolupráca so zahraničnými spoločnosťami z oblasti: elektropriemyslu, vojenského, zdravotníckeho,
                        leteckého, automobilového a strojárenského priemyslu.

2016               - do konca roku predcertifikačný a certifikačný audit na certifikáciu ISO/TS 16949

 
 
Copyright ©2005 - 2008    JOHRAmont, s.r.o.