JOHRAmont, s.r.o.

Sov. Hrdinov 629/113

089 01   S v i d n í k

S  L O V A  K I A

 

Tel: 00421-(0)54 788 1074
Tel/Fax: 00421-(0)54 752 0027

Tel: 00421-(0)54 752 0027

Mobil: 00421-(0)903 541 877
Mobil: 00421-(0)911 510 656- (NJ, AJ, RJ, UJ)
Mobil: 00421-(0)904 375 902- (NJ)
Mobil: 00421-(0)911 510 650- (RJ)

E-mail: 

info@johramont.sk

 

 

   

 

certifikat

Vážené dámy a vážení páni, 

 

 

dovoľujeme si Vám predstaviť súkromnú slovenskú spoločnosť JOHRAmont, s.r.o., Svidník, so sídlom vo Svidníku na severovýchode Slovenska, ktorá vlastní certifikáty kvality ISO 9001:2008 a systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

Zakladateľ, ako aj manažment tejto spoločnosti majú dlhodobé skúsenosti z oblasti výroby (produkcie), obchodu, financií, ekonómie, zastupovania, sprostredkovania obchodu a rôznych činností. 

Tieto skúsenosti získali z predchádzajúcich činností vo viacerých súkromných spoločnostiach so zahraničnou majetkovou účasťou, ktoré svoje aktivity na Slovensku zkorigovali, pretransformovali, alebo presunuli do iných teritórií vo svete.  

Spoločnosť je zameraná na poskytovanie flexibilných, kvalitných a termínovaných prác, ako aj služieb a činností pre absolútnu spokojnosť zákazníkov – objednávateľov resp. partnerov spoločnosti JOHRAmont, s.r.o., Svidník.

S pozdravom

Jozef HRABKO
Konateľ a riaditeľ spoločnosti

 
Copyright ©2005 - 2008    JOHRAmont, s.r.o.